Czy na wniosek pracownika o udostępnienie części dokumentacji pracowniczej trzeba przekazać całą tę część w rozumieniu formalnym, czy można pozostawić pracownikowi wybór, jakich dokumentów potrzebuje i tylko te mu przekazać? Zgodnie z najnowszym stanowiskiem MRiPS z 26.10.2022 wniosek o kopię, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej może dotyczyć tylko konkretnych, wskazanych przez pracownika dokumentów, np. zaświadczenia ze szkoleń lub świadectw pracy. Jest to bardzo praktyczne podejście, które umożliwi szybsze wydawanie kopii pracownikom i uprości całość procesu. Praconicy kadr nie będa zmuszeni przekazaywać kopii całej części dokumentacji (np. A, B, C, D) lecz tylko wybrane kopie dokumentów.