W związku z uprawnieniem weteranów wojennych do dodatkowego urlopu (art. 35 ustawy o weteranach) pojawiły się  pytania o możliwość kopiowania dokumentów potwierdzających status pracownika jako weterana.  UODO  w stanowisku z 18 listopada 2020 uznał, że nie ma takiej potrzeby, a działanie takie mogłoby zostać uznane za naruszenie zasady minimalizacji danych, wynikającej z art. 5 ust. 1 lit. c RODO. Według Urzędu wystarczające w tej sytuacji powinno być okazanie stosownego dokumentu do wglądu służbom kadrowym.

W tym samym stanowisku resort UODO potwierdził, że nie ma konieczności tworzenia odrębnych dokumentów związanych z zasadami ochrony danych osobowych w przypadku telepracy. Zgodnie z art. 6712 Kodeksu pracy to pracodawca określa zasady ochrony danych przekazywanych osobie wykonującej pracę w formie telepracy. Nie ma znaczenia, czy będą one zapisane w formie odrębnego dokumentu, czy zawarte w obowiązującej u pracodawcy polityce bezpieczeństwa.