Początkowo MRPiT w stanowisku z 24 listopada 2020 r. uznało, że udzielenie urlopu wypoczynkowego w trakcie odbywania przez pracownika kwarantanny jest niedopuszczalne. Jednak już pod koniec grudnia resort zmienił zdanie i w stanowisku z 31 grudnia 2020 r. dopuścił możliwość udzielenia urlopu na kwarantannie, ale pod warunkiem że zasady kwarantanny będą przestrzegane, a więc nie będziemy wychodzić w tym czasie z domu.

Obydwa stanowiska są nadal aktualne jeżeli rozpatrujemy je w różnych sytuacjach: Pierwsze stanowisko możemy odnieść do przypadku, gdy pracownik objęty kwarantanną nie wykonuje pracy w trybie zdalnym, gdyż charakter jego pracy wyklucza wykonywanie jej w sposób zdalny. Drugie stanowisko natomiast dotyczy wyłącznie przypadku gdy wyjątkowo pracownik może z niego skorzystać, jeśli w tym okresie pracuje zdalnie.  Decyzję o wykonywaniu pracy zdalnej i np. wzięciu urlopu na dzień czy dwa może podjąć pracownik, w sytuacji gdy gorzej się czuje i chciałby odpocząć, lecz nie chce stracić na wynagrodzeniu – gdyż należy pamiętać, że kwarantanna jest co do zasady rozliczana jak okres choroby, a więc pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia.