12 maja sejm przyjął ustawę Polski Ład 2.0, funkcjonującą pod nazwą Niskie Podatki. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Główne założenia ustawy to:

  • Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.
  • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.
  • Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
  • Preferencyjne rozliczenie w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł (samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł).
  • Zwiększenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), jak również rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z kwoty wolnej.
  • Możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.
  • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT – zeznania będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.
  • Fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
  • Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/niskiepodatki-sejm-przyjal-ustawe