Ustawa wprowadzająca pracę zdalną została 6.02.2023 opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023 r, poz 240). Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy od ogłoszenia jej w Dzienniku firmy, które planują wdrożyć pracę zdalną powinny mieć gotowe regulaminy, procedury i wszystkie niezbędne dokumenty.

Nie należy też zapominać, że w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw w życie wchodzą przepisy dotyczące kontroli trzeźwości trzeźwości pracowników oraz na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu.

Pełna treść ustawy znajduje się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/240