Po wielu miesiącach oczekiwań, 10 stycznia 2023 roku Rząd przyjął projekt ustawy, który wdraża dwie unijne dyrektywy – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work life balance). Termin ich wdrożenia upłynął 5 miesięcy temu, 1 i 2 sierpnia 2022 roku.

Projekt ustawy zakłada zmiany między innymi w zakresie zawierania umów na okres próbny, możliwość wnioskowania do pracodawcy o bardziej przewidywalne warunki pracy, dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy, urlop rodzicielski w wymiarze 41 lub 43 tygodni (zamiast obecnych 32 lub 34), urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia bliskich, elastyczniejszą organizację pracy dla rodziców dzieci do lat 8, at także zakaz zatrudniania takiego pracownika  pracownika  bez jego zgody w godzinach nadliczbowych, porze nocnej czy delegowania poza stałe miejsce pracy.

Na stronie RCL do chwili obecnej nie pojawiła się nowa wersja projektu.

Pojawiła się natomiast kolejna, szósta już wresja projektu ustawy o sygnalistach. Zmiany w nowym projekcie wydają się być niewielkie, jednak z punktu widzenia ochrony sygnalistów jedna z nich jest dość istotna – zmianie uległ  art. 6 – w ktorym zapisano, że sygnalista będzie chroniony tylko w przypadku gdy informacja będąca przedmiotem ujawnienia publicznego będzie dotyczyć interesu publicznego.  Oznacza to, że pod ustawę nie podlegają zgłoszenia naruszenia prawa, które godzą w interesy jednostek i czy samego przedsiębiorstwa.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822851#12822851