Sejm na posiedzeniu 8 lutego uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą między innymi zmiany w urlopach rodzicielskich, przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy i możliwość zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej.

Ustawa ma na celu zaimplementowanie do polskich przepisów dwóch dyrektyw UE – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Ustaw została skierowana do Senatu, którego najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniach 21-22 lutego. Oznacza to, że możliwe byłoby jej wejście w życie już w drugiej połowie kwietnia 2023 roku.

Z projektem ustawy można zapoznać się pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2932