Na stronach rządowych pojawiła się informacja, że Parlament zakończył pracę nad ustawą wprowadzającą zmiany w Polskim Ładzie, i czeka ona na podpis prezydenta. W ustawie znajdziemy między innymi przeniesienie postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r., oraz poszerzenie katalogu podatników, którzy mogą złożyć do płatnika rezygnację ze stosowania wobec nich przedłużonych terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy. Teraz taką rezygnację będą mogli złożyć również podatnicy, u których płatnik uwzględnia kwotę wolną w zaliczkach na podatek.

Płatnik będzie też mógł stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/parlament-zakonczyl-prace-nad-ustawa-wprowadzajaca-korzystne-rozwiazania-w-polskim-ladzie