Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. wprowadza od 1 lipca 2022 r. nową skalę podatkową:

  • do 120 000 – 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
  • ponad 120 000 – 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Powyższy schemat dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

W związku powyższym przy obliczaniu zaliczki przez płatników od dochodów uzyskanych w okresie: od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zamiast stawki 17% należy zastosować stawkę 12%. Dotyczy to zarówno zaliczek obliczanych od umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych.

Kwota wolna od stycznia 2022 r. wynosi 30.000 zł w skali roku i przysługuje wszystkim rozliczającym się skalą podatkową bez względu na wysokość dochodów nowelizacja, która wejdzie w życie 1 lipca nie zmienia kwoty dochodu wolnego od podatku. W związku ze zmianami od lipca 2022 roku zmieni się jednak kwota zmniejszająca podatek – kwota ta zostanie zmniejszona z 5.100, zł do kwoty 3.600 zł w skali roku.

Zaliczkę na podatek od wynagrodzeń pracowników zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, jeżeli pracownik złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru tj. PIT-2. Od 1 lipca 2022 roku kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę pracownika, który złożył PIT-2 będzie wynosiła 300 zł a nie 425 zł. Nadal też kwota zmniejszająca podatek w 2022 r. przysługuje wyłącznie przy umowach o pracę.

Szkolenie w tym zakresie planujemy na 13 lipca 2022 roku.

Z ostateczną wersją ustawy można zapoznać się na stronach Sejmu:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2186