W odpowiedzi na interpelację poselską nr 25656 MRPiT wyjaśniło w swoim piśmie z 11 sierpnia 2021 r. (znak sprawy: DPP-III.054.11.2021), że z § 6 pkt 1 rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej wyraźnie wynika, że zaliczana do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy ewidencja czasu pracy obejmuje m.in. nie tylko informacje o liczbie przepracowanych godzin, ale również informacje dotyczące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu (dobie pracowniczej). Oznacza to, że treść obecnie obowiązujących przepisów prawa umożliwia precyzyjne ustalenie godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników wykonujących pracę w tzw. ruchomych rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 1401 k.p. oraz weryfikowania wykorzystania przez nich minimalnego 11 – godzinnego odpoczynku dobowego (art. 132 k.p.) i minimalnego 35 – godzinnego odpoczynku tygodniowego (art. 133 k.p.).

MRPiT wskazało, że nie są prowadzone żadne prace legislacyjne dotyczące wyglądu ewidencji czasu pracy, gdyż błędy stwierdzane na kontrolach PIP wynikają z niestosowania przepisów i nieprowadzenia ewidencji w ogóle lub jej nierzetelnego prowadzenia.

W praktyce pracodawcy powinni wpisywać do ewidencji dokładne godziny rozpoczynania i kończenia pracy np. 8.12 – 16.12, a nie ustawiać sztywne kalendarze w programach kadrowo-płacowych, np. 8.00 – 16.00. Niestety powyższa sytuacja wynika z uciążliwości prowadzenia takiej ewidencji w przypadkach, gdy w firmie nie są stosowane rejestratory czasu pracy, gdyż wtedy albo pracownik albo kierownik lub pracownik działu HR musi w ewidencji ręcznie wpisywać codziennie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. To właśnie uciążliwość tego procesu, a nie niedoskonałość przepisów prawa pracy jest powodem wielu zastrzeżeń PIP do wyglądu ewidencji czasu pracy.

Całość interpelacji poselskiej oraz stanowiska znajdują się pod adresem: https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTC5UDKQ/%24FILE/i25656-o1.pdf