1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę o emeryturach pomostowych (Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2023 r. poz. 1667).

Emerytury pomostowe pozwalają pracownikom pracujących w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia uzyskać wcześniejsze świadczenia emerytalne. Do tej pory przyszli emeryci musieli udowodnić zatrudnienie na stanowisku o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. W nowelizacji kluczowa zmiana w przepisach polega na usunięciu tego wymagania, co daje możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej osobom młodszym niż obecnie korzystające z tego świadczenia. W nowej ustawie zapis ten został zlikwidowany, co da możliwość ubiegania się o świadczenia osobom które rozpoczęły pracę w warunkach szczególnych nawet po 31 grudnia 2008 roku.

Jednocześnie dalej obowiązują pozostałe kryteria do emerytury pomostowej takie jak:

  • okres 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
  • wiek 55 lat dla kobiet/ 60 lat dla mężczyzn
  • okres składkowy wynoszący co najmniej 20 lat kobiety/ 25 lat mężczyźni
  • wykonywanie pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 roku przynajmniej przez 1 dzień