Prezesa UODO na wniosek pracodawcy rozstrzygnął wątpliwości, czy obowiązujące przepisy uprawniają pracodawcę do bieżącej weryfikacji uprawnień pracowników do kierowania pojazdami.Według UODO możliwe jest to na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 22[1] § 1 k.p. pracodawca może zażądać podania danych dotyczących m.in. wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo zaś zgodnie z art. 22[1] § 5 k.p., udostępnienie pracodawcy informacji, o których mowa w art. 22[1] § 1 i § 3 Kodeksu pracy następuje w formie oświadczenia pracownika, jednak pracodawca może żądać udokumentowania w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia, co oznacza, że w przypadku prowadzenia pojazdów weryfikacja wydaje się być celowa.

Pracodawca powinien określić częstotliwość takiej kontroli, najlepiej wpisując odpowiednie zapisy do obowiązującego u niego regulaminu pracy.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w newsletterze UODO, na który można zapisać się na stronie: https://news.uodo.gov.pl/lists/