20 kwietnia 2021 roku prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza między innymi:

  • prawo do dodatkowych 5 dniu urlopu dla represjonowanych,
  • podwyższa progi uprawniające do otrzymywania pomocy pieniężnej przez działaczy opozycji antykomunistycznej (podwyższenie o progu o 875,61 zł),
  • umożliwia przyznanie zapomogi pieniężnej dwa razy do roku, zamiast tak jak dotychczas raz w roku.

Ustawa wprowadza też uznanie za okres składkowy okres pozbawienia możliwości wykonywania zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych.

Z całością ustawy można zapoznać się klikając w link: https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2021/794/text.pdf