Osoba, która opłaciła składki na dobrowolne ubezpieczenia po terminie za okres przed grudniem 2021 r., a chce zachować ciągłość ubezpieczeń, powinna złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po obowiązującym terminie. Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami (chorobowym, rentownym i emerytalnym) na podstawie terminowej wpłaty składek, czyli wniosku dorozumianego, nie jest już możliwe po zmianie przepisów w grudniu 2021 roku. Jednocześnie zaś, zaczynając od składek należnych za grudzień 2021 roku, wpłata po terminie nie powoduje już ustania dobrowolnych ubezpieczeń, o ile ubezpieczenia te nie ustały w listopadzie 2021 roku. W przeciwnym wypadku trzeba złożyć nowe zgłoszenie, aby ponownie zostać objętym tymi ubezpieczeniami. Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi wówczas od daty zgłoszenia.

Wniosek można złożyć do ZUS na formularzu US-9 do 30 czerwca 2022 roku. Wniosek można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/-/do-30-czerwca-2022-r.-mo%C5%BCna-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek-o-wyra%C5%BCenie-zgody-na-op%C5%82acenie-sk%C5%82adek-po-terminie?redirect=%2F