Decyzja co do tego, gdzie powinien być przechowywany wniosek o urlop przypadający latem 2019 r., który został złożony przed zmianami przepisów zależy od tego, gdzie pracodawca przechowywał takie dokumenty przed zmianami przepisów – takie stanowisko w dniu 21 maja 2019 roku przyjął resort rodziny. W sytuacji gdy wniosek był w części B akt osobowych, to decyzja należy do pracodawcy, gdyż w § 21 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przyjęto, że przystosowanie dotychczasowej dokumentacji do nowych wymagań jest fakultatywne. Ciekawostką jest jednak stanowisko, zgodnie z którym w przypadku przechowywania urlopów poza aktami nie ma możliwości dołączenia takich wniosków do nowej dokumentacji urlopów wypoczynkowych, gdyż powstały one przed zmianą stanu prawnego. W tym przypadku wniosek o urlop na lipiec 2019 r. nie będzie w dokumentacji urlopowej z 2019 r. tylko pozostanie w dokumentacji z 2018 r. Pojawia się zatem pytanie, czy coś grozi pracodawcom, którzy dołączą takie wnioski do dokumentacji prowadzonej na podstawie nowych przepisów? Odpowiedź jest jednoznaczna, nic nie grozi, a więc wbrew stanowisku MRPiPS wnioski takie mogą być umieszczane albo w starej albo w nowej dokumentacji.

Stanowisko MRPiPS zostało opublikowane w wydaniu Dziennika Gazeta Prawna (Dodatek Kadry i Płace) z dnia 6 czerwca 2019 r.