Od 1 lutego można składać wnioski o wsparcie z Tarczy antykryzysowej 7.0. Pomoc obejmuje  skorzystanie ze świadczenia postojowego oraz zwolnienia z opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. W przypadku zwolnienia z opłacania składek wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2021 r., a wniosek o świadczenie postojowe najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Ponowne świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie dwukrotnie, pod warunkiem przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19, oraz posiadanie przeważającej działalności oznaczonej odpowiednim kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r. Ta sama zasada dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek – możemy o nie wystąpić gdy na dzień 30 listopada 2020 r. rodzaj przeważającej działalności oznaczony był konkretnym kodem PKD.

Spis kodów PKD można znaleźć na stronie ZUS pod adresami:

Świadczenie postojowe:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ponowne-swiadczenie-postojowe/2747477

Zwolnienie z opłacania składek:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2747498