Od 1 kwietnia wnioski o wydanie zaświadczenia A1 będzie można składać do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej. Zaświadczenie A1 jest jednym z dokumentów potrzebnych przy delegowaniu pracowników do pracy za granicami Rzeczpospolitej na obszarze Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Potwierdza ono, że do jego posiadacza, w okresie pracy lub działalności za granicą, stosuje się tylko polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego, dzięki czemu delegowany pracownik nie musi podlegać ubezpieczeniom w państwie, w którym przejściowo pracuje.

Zaświadczenia A1 również będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej, a osoba składająca wniosek będzie mogła je pobrać ze swojego profilu na PUE ZUS. Również decyzja odmowna co do wydania wniosku znajdzie się na PUE ZUS.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-kwietnia-2022-r_-wnioski-o-wydanie-zaswiadczenia-a1-tylko-elektronicznie/4525500