Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 19 października 2023 roku że wydatki na imprezy integracyjne dla osób współpracujących z firmą na podstawie tzw. umów B2B mają charakter reprezentacyjny i nie mogą być kosztem podatkowym.

Sprawa, w której orzekał NSA dotyczyła spółki informatycznej, która organizowała spotkania integracyjne dla pracowników na etatach, ale i dla współpracowników zatrudnionych na podstawie umów o współpracy B2B. Spółka uznała, że poniesione wydatki na noclegi, wyżywienie i atrakcje w trakcie imprezy są jej kosztem podatkowym, z czym nie do końca zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, do którego firma zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji (0111-KDIB1-1.4010.30.2023.5.KM). Fiskus potwierdził, że odniesieniu do pracowników zatrudnionych na umowy o pracę poniesione wydatki mogą być kosztem podatkowym, natomiast wydatki poniesione na współpracowników noszą znamiona reprezentacji, gdyż ich zadaniem jest kreowanie pozytywnego wizerunek firmy w oczach kontrahentów.

NSA w swoim wyroku (II FSK 572/22) potwierdził interpretację Dyrektora KIS, wskazując, że wydatki na spotkania integracyjne dla partnerów, którzy współpracują ze spółką na umowach B2B, to reprezentacja, która zgodnie z przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest wyłączona z kosztów podatkowych.