Nie będzie można wziąć w tym roku zwolnienia lekarskiego ze względu na wypalenie zawodowe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podjęła decyzję o wpisaniu wypalenia zawodowego do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) w 2019 r. Klasyfikacja ta obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia nie planuje jednak prac legislacyjnych związanych z wypaleniem zawodowym, ze względu na obowiązujące już regulacje prawne. W Polsce wciąż obowiązuje klasyfikacja ICD-10.

Przypominamy też, że ICD-11 nie traktuje wypalenia zawodowego jako choroby ani urazu, ale jako stan powodujący konieczność kontaktu ze służbą zdrowia.