Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 stycznia 2021 roku orzekł, że konsultacje ze związkiem zawodowym dotyczące zamiaru zwolnienia pracownika nie mogą odbywać się za pomocą elektronicznych wiadomości, lecz wyłącznie za pomocą papierowych dokumentów.

Wyrok zapadł w sprawie zwolnienia jednego z pracowników z przejętej firmy, który otrzymał  wypowiedzenie zmieniające, którego nie zaakceptował i przekształciło się ono w ostateczne.

Jednym z wątków rozpatrywanym przez sądy pracy była forma konsultacji ze związkiem zawodowym zamiaru zmiany warunków zatrudnienia pracownika, która odbyła się w formie mailowej. Sąd Najwyższy  bez cienia wątpliwości orzekł, że wysyłka pytania do związku zawodowego w formie elektronicznej nie wchodzi w rachubę, podpierając się artykułem 38 § 1 kodeksu pracy określającym obowiązek, którego wykonanie ma nastąpić na piśmie, co stanowi jednoznaczną normę prawną.

Z całością wyroku można zapoznać się pod adresem: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-pskp-2-21-forma-przeprowadzenia-konsultacji-zamiaru-523202294