Zgodnie z wyrokiem TSUE z 13 lipca 2023 roku (C-134/22) pracownicy nie mogą domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania z tego powodu. Sprawa dotyczyła zwolnień grupowych w Niemczech – jeden z pracowników zakwestionował swoje zwolnienie, motywując to tym, że kopia pisma o zwolnieniach grupowych nie została przekazane niemieckiemu odpowiednikowi urzędu pracy.

Do tej pory jakiekolwiek naruszenie  procesu zwolnień grupowych skutkowało możliwością kwestionowania zwolnienia przez pracownika na drodze sądowej. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wydał opinię stwierdzając, że naruszenie obowiązku przesłania urzędowi pracy powiadomienia o zwolnieniach grupowych, które według prawa dokonuje się na samym początku procedury zwolnień grupowych, nie narusza samej procedury. Jeśli pracodawca nie dochowa wymogu pierwszego zawiadomienia do urzędu pracy to jego błąd nie będzie miał wpływu na ocenę wypowiedzenia umowy, a takie zwolnienie będzie legalne. W opinii wskazano, że prawo do informacji i konsultacji zostało ustanowione na rzecz pracowników jako zbiorowość.

Jest to zmiana z korzyścią dla pracodawców w sporach z pracownikami zmieniająca obecnie przyjmowaną wykładnie przez prawników. Do tej pory przyjmowano, że jakikolwiek błąd w procedurze z ustawy o zwolnieniach grupowych powoduje, że wypowiedzenie umowy dokonane w ramach tych zwolnień może być z tego powodu kwestionowane. Wyrok ogranicza możliwość kwestionowania zwolnień grupowych.