Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 19 października 2023 roku wyrok (C-660/20) w którym potwierdził jednoznacznie, iż wynagradzanie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkami za nadgodziny tylko wtedy, gdy łączny wymiar godzin jest taki sam, jak w przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat jest niedopuszczalną praktyką.

Sprawa w której orzekał TSUE dotyczyła pilota niemieckich linii lotniczych Lufthansa, który miał umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu. Umowa ta w zapisach przewidywała wynagrodzenie podstawowe uzależnione od czasu pełnienia czynności lotniczych, oraz dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wykonania w ciągu miesiąca określonej liczby godzin czynności lotniczych, przekraczającej progi określone w umowie o pracę. I to właśnie progi okazały się problemem, gdyż były one identyczne dla pilotów pracujących zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Trybunał w wydanym wyroku orzekł, że brak zróżnicowania progów powoduje, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze, chcący uzyskać  dodatkowe wynagrodzenie, muszą pracować dłużej  w stosunku do swojego wymiaru czasu pracy niż osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

W przypadku niepełnoetatowców należałoby więc obniżyć progi proporcjonalnie do wymiaru czasy pracy, tak by nie narazić się na zarzut dyskryminacji grupy pracowników.