W 2023 roku wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie ulegnie zmianie, co wynika z rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, który został uchwalony przez Sejm 4 listopada i przekazany trzy dni później do Senatu. Zgodnie z projektem odpis na ZFŚS w 2023 roku będzie ustalany  na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim półroczu 2019 roku, to znaczy 4.434,58 PLN

Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 roku odpis będzie wynosił:

  • 1662, 97 PLN – odpis podstawowy
  • 2217,29 PLN – odpis podwyższony

Z ustawą można zapoznać się na stronie: https://www.senat.gov.pl/prace/druki/record,12517.html