Centralny Instytut Ochrony Pracy wraz z Głównym Inspektorem Pracy przygotował zalecenia dla osób pracujących w czasie epidemii koronawirusa.  Wytyczne opracowano w celu ułatwienia pracodawcom i przedsiębiorcom wdrożenia postępowania zapewniającego bezpieczeństwo pracownikom w miejscu pracy. Zawierają one między innymi szczegółowe zalecenia zachowania dystansu fizycznego, określenie zasad wykonywania pracy zdalnej, zasad przestrzegania higieny w miejscu pracy oraz wytyczne do stosowania środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.

Przygotowane materiały zawierają również listę kontrolną, ułatwiającą przedsiębiorcom przeprowadzenie oceny zgodności stosowanych w zakładzie pracy środków z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19.

Z całością wytycznych wraz z listą kontrolną można zapoznać się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, pod adresem: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/110129,bezpieczenstwo-i-ochrona-zdrowia-osob-pracujacych-w-czasie-epidemii-covid-19.html