Wytyczne GIP w trakcie upałów

Wytyczne GIP w trakcie upałów

Na stronie Głównego Inspektoratu Pracy pojawiły się wytyczne dla pracodawców w związku z falami upałów. I tak zgodnie z nimi w trakcie upałów pracodawca powinien zastosować środki, które poprawią warunki pracy i zminimalizują wpływ wysokiej temperatury na pracowników. Do działań, które pracodawca powinien podjąć należy miedzy innymi:

  • skrócenie czasu pracy pracowników,
  • zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach,
  • wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy,
  • zapewnienie klimatyzowanych pomieszczeń do odpoczynku.

Gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym wykonywana jest praca  jest wyższa niż 28 stopni Celsjusza, pracodawca musi zapewnić pracownikom dostęp do napojów. W przypadku osób pracujących na otwartej przestrzeni pracodawca ma obowiązek zapewnienia napojów, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, pracownicy młodocianie nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza jest wyższa niż 65%.

Za nieprzestrzeganie powyższych wytycznych pracodawca może zostać ukarany karą grzywną w wysokości nawet do 30 tys. zł

 

2023-06-27T13:32:28+02:00
Przejdź do góry