Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało wytyczne odnośnie powrotu do pracy dla 28 branż, miedzy innymi dla logistyki, branży spożywczej, paliwowej, siłowni, salonów fryzjerskich, centrów handlowych, hoteli, gastronomii i biur i in. W przypadku biur wytyczne zostały podzielone na 4 części, których zadaniem jest:

  • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom,
  • zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni biurowej
  • opracowanie procedur zapobiegawczych przy podejrzeniu koronawirusa u pracowników
  • opracowanie procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta/kontrahenta

Z całością wytycznych można zapoznać się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz?page=1&size=10