Główny Inspektor Pracy wystosował do pracodawców pracodawców apel o podejmowanie działań niwelujących wpływ wysokich temperatur na pracowników. W zaleceniach znalazły się między innymi:

  • zapewnienie  pracownikom nieodpłatnie stale dostępnych zimnych napojów, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 280 C, a na otwartej przestrzeni 250 C,
  • zapewnienie przy pracy na otwartej przestrzeni możliwości odpoczynku w miejscu zacienionym i zadaszonym,
  • zadbanie, by pracownicy  nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV oraz – jeśli to możliwe – wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia,
  • zadbanie o sprawność klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach,
  • zakaz zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza – 65%.
  •  skracanie czasu pracy podczas trwających upałów, w szczególności tym pracownikom, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin.

Całość zaleceń znajduje się na stronie: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/125981,chronmy-zdrowie-podczas-upalow-.html