Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada między innymi zmiany w podstawie naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jeżeli projekt zostanie przyjęty w obecnej formie, to wysokość odpisów na ZFŚS będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 roku, które wyniosło 4434,58 zł. W obecnej chwili wysokość odpisów została naliczona na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 roku, wynoszącego 4.134,02 zł. Planowane wejście w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2022 roku.

Z projektem ustawy można zapoznać się po adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12350557/12811840/12811841/dokument518539.pdf