Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia określający wzór rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego.

W celu złożenia rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych, pracownik musi złożyć deklarację składającą się z trzech sekcji:

  1. danych identyfikacyjnych uczestnika PPK
  2. danych dotyczących podmiotu zatrudniającego
  3. oświadczeń

Osoba dokonująca rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego musi zapoznać się i podpisać aż pod 6 oświadczeniamia następnie jeszcze raz podpisać się pod całą deklaracją.

Projekt rozporządzenia wraz ze wzorem deklaracji dostępny jest pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12320651/12566607/12566608/dokument379416.pdf