Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy niewykorzystanego urlopu za poprzedni rok należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Należy przy tym pamiętać, że pracownik może rozpocząć zaległy urlop nawet 30 września, ale musi wykorzystać go w całości w jednym ciągu.  Natomiast niewykorzystany w obowiązkowym terminie zaległy urlop za 2021 r. nie przepada, gdyż urlopy przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Termin 30 września 2022 r. będzie terminem rozpoczęcia biegu przedawnienia prawa do zaległego urlopu wypoczynkowego za 2021 rok.

Nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego jest wykroczeniem; pracodawca może zostać ukarany karą grzywny do 30 000 złotych. W związku z tym, jeżeli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu, to pracodawca może go wysłać na urlop w drodze polecenia służbowego, nawet bez zgody tegoż pracownika.