Zakład Ubezpieczeń Społecznych 18 maja 2023 r. udzielił odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób obliczać zasiłek w sytuacji, gdy w miesiącach poprzedzających niezdolność do pracy pracownik skorzystał ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej – czy należy wynagrodzenie za taki miesiąc do cełów zasiłkowych uzupełnić, czy wyliczyć w kwocie faktycznej?

Dla przypomnienia: zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej) przysługuje od 26 kwietnia 2023 roku na podstawie art. 148[1] Kodeksu pracy, w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. W trakcie zwolnienia pracownikom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50%.

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS podstawę wymiaru zasiłku chorobowego powinno stanowić wynagrodzenie w kwocie faktyczne wypłaconej. Jak napisał Zakład:

“(…) Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie E-R oraz ubezpieczenie CH, finansowanych ze środków pracownika.

Na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dlatego przy określaniu miesięcy stanowiących podstawę wymiaru zasiłku dni wolne z powodu działania siły wyższej traktujemy jako dni przepracowane (…).”