Od 1 lipca 2022 roku zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku. Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby które korzystają z jednej z następujących ulg:

  • dla młodych do 26. roku życia,
  • na powrót dla osób wracających z zagranicy,
  • dla rodzin 4+,
  • dla pracujących seniorów.

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć stosowne wnioski do ZUS; wniosek o zastosowanie ulgi można w każdym momencie cofnąć.

Wnioski można pobrać ze strony: https://www.zus.pl/-/zasi%C5%82ki-macierzy%C5%84skie-zwolnione-z-podatku-dochodowego?redirect=%2F