Sytuacje, w których dzieci są kierowane na kwarantannę lub izolację domową w związku z kontaktem z  osobą zakażoną COVID-19 są coraz częstsze, i rodzą pytania, z jakich zasiłków mogą skorzystać ich opiekunowie.  Zgodnie z informacją na stronach ZUS osoba, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zasiłku w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem, w tym także gdy dziecko zostało poddane izolacji lub kwarantannie, które są traktowane w tej sytuacji jak choroba dziecka. Rodzic może też skorzystać z zasiłku opiekuńczego w sytuacji gdy musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza.

Zasiłek opiekuńczy w razie konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka przysługuje w  takim samym wymiarze jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, i można go otrzymać w momencie, gdy nie ma innych osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Inaczej ma się sytuacja w przypadku dziecka w wieku do 2 lat, bo wtedy zasiłek przysługuje nawet gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/choroba-kwarantanna-lub-izolacja-dziecka-kiedy-przysluguje-zasilek-za-opieke-nad-dzieckiem/4254678