Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Projekt zakłada możliwość zawierania w sposób elektroniczny umów o pracę, umów zleceń oraz umów o pomocy przy zbiorach dla małych pracodawców, do których będą się zaliczali mikroprzedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby fizyczne. Dzięki korzystaniu przy zawieraniu umów z systemu informatycznego (na portalu Praca.gov.pl) możliwe będzie oprócz korzystania z gotowych wzorów umów także zgłaszanie umów do ZUS i KAS, obliczanie składek i zaliczek podatkowych, a także rozliczanie urlopu pracowników.

Ponieważ obie strony zawieranej umowy będą miały dni niej dostęp poprzez portal pracodawca nie będzie miał obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej, a pracownik będzie miał gwarancję dostępu do umowy nawet w sytuacji, gdy pracodawca zakończy swoją działalność.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2021 roku.

Z założeniami projektu można zapoznać się na stronie: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r77969,Projekt-ustawy-o-zawieraniu-i-rozliczaniu-umow-w-sposob-elektroniczny-przez-niek.html