W stanowisku z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej resort rodziny przyjął bowiem, że z konstrukcji przepisu § 6 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369) wynika, że ujęty w tym przepisie katalog dokumentów jest katalogiem zamkniętym (numerus clausus). Zatem niewymienione w tym katalogu dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia danego pracownika powinny być przechowywane w aktach osobowych w części B.

W § 3 rozporządzenia użyto bowiem sformułowania „w tym” przed katalogiem wymienionych dokumentów, a więc ma on tym razem charakter katalogu otwartego. Zatem wszystkie dokumenty z obszaru czasu pracy, czy urlopów innych niż wypoczynkowe powinny być przechowywane w aktach osobowych w części B, a nie w nowych dokumentacjach dotyczących ewidencjonowania czasu pracy oraz ubiegania się i korzystania z urlopów wypoczynkowych. Przykładowo będą to wnioski o tzw. urlopy okolicznościowe, czy szkoleniowe oraz zgoda lekarza medycyny pracy na nadgodziny pracownika niepełnosprawnego, czy wnioski składane w trybie art. 1421 KP dotyczące elastycznego czasu pracy pracowników – rodziców dzieci niepełnosprawnych.