Od 4.05.2019 r., czyli po wdrożeniu RODO do przepisów Kodeksu pracy, pracodawcy mogą przetwarzać już tylko adresy zamieszkania pracowników, gdyż z katalogu danych podawanych przez pracowników zniknął adres do korespondencji. Wcześniej mógł on jednak być w zgodzie z prawem przetwarzany i pracodawcy mogą go nadal posiadać.

W związku z powyższym, zdaniem UODO, będę dwa przypadki w zakresie możliwości wysłania PIT-ów pocztą pracownikom:

  1. Dla zatrudnionych od 4.5.2019 r. PIT-11 musi być wysłany na adres zamieszkania,
  2. Dla zatrudnionych wcześniej pracowników, w przypadku których pracodawca posiada adres do korespondencji uzyskany na podstawie poprzedniego stanu prawnego, możliwe jest wysłanie PIT-11 na taki adres.

W przypadku pracowników zatrudnionych od 4.5.2019 r. wysłanie PIT-11 na inny adres niż adres zamieszkania wymagałoby zgody pracownika i podania pracodawcy takiego adresu.