W 2021 roku zmiana czasu z zimowego na letni następuje w najbliższą niedzielę, 28 marca. Zmiana czasu, która polega na przesunięciu wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00 powoduje niewypracowanie jednej godziny w porze nocnej. Oprócz oczywistej niedogodności w postaci krótszego snu, zmiana ta ma wpływ również na osoby pracujące w trakcie nocy, podczas której dokonywana jest zmiana czasu. Pracownicy, którzy pracują np. na trzecią zmianę w godzinach 22.00-6.00 pracują o jedną godzinę krócej, czyli 7 godzin. Natomiast wynagrodzenie powinno być im wypłacone za 8 godzin pracy, ponieważ pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu gotowości do pracy z art. 81 Kodeksu pracy. Regulacje czasu letniego i zimowego wynikają z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3 listopada 2016 roku, i obwiązują do 2021 roku. Być może w przyszłym roku nie będziemy już dokonywać zmiany czasu – trwają cały czas konsultacje nad przejściem na jedną strefę czasową.