W 2024 roku przestawiamy zegarki  godziny 2.00 na godzinę 3.00 z soboty 30 marca na niedzielę 31 marca 2024 r., a więc Niedzielę Wielkanocną. Poza skróceniem czasu snu jak co roku pojawiają się pytania i wątpliwości związane z czasem pracy (i co za tym idzie również z wynagrodzeniem) osób świadczących pracę w nocy.

Pracownicy, którzy są zatrudnieni na nocnej zmianie w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni przepracują godzinę mniej w stosunku do tego, co wynika z wymiaru czasu pracy. Nie oznacza to, że zarobią oni mniej, gdyż zmiana czasu wynikająca z obowiązujących przepisów nie wpływa na obniżenie wynagrodzenia. I tak pracownik, który otrzymuje stałą stawkę miesięczną otrzyma ją w niezmienionej wysokości, i tak samo pracownik wynagradzany stawką godzinową powinien otrzymać wynagrodzenie za taką liczbę godzin, jaka przypada do przepracowania w danym okresie.

W przypadku dodatku za pracę w nocy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast w sytuacji zmiany czasu nie wypłaca się go za “niewypracowaną” godzinę. Tak samo należy postąpić przy wypłacie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, które wypadną w noc zmiany czasu – przy jego obliczaniu należy brać pod uwagę tylko faktycznie przepracowany przez pracownika czas.

Oprócz zmiany czasu należy również pamiętać, że 2 kwietnia, czyli tuż po świętach upływa termin składania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularza ZUS ZSWA za 2023 rok. Druk ten składany jest jest składany w celu zgłoszenia okresów pracy, w których pracownik wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a składają go pracodawcy, którzy prowadzą ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i opłacają za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania i składania ZUS ZSWA można pobrać ze strony Zakładu.