Już w ten weekend (25-26 marca) nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Dla pracowników, którzy nie wykonują pracy w noc, podczas której następuje zmiana czasu nie ma ona żadnych konsekwencji. Natomiast jeśli pracownik wykonuje pracę w noc zmiany, to czas jego pracy ulega skróceniu o jedną godzinę. Za godzinę, której pracownik nie przepracował z powodu zmiany czasu zimowego na letni pracownikowi przysługuje jednak wynagrodzenie za taką liczbę godzin, jaką powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z wymiarem czasu pracy, w jakim jest zatrudniony, gdyż skrócenie czasu pracy nie następuje z jego winy.