Zgodnie z Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 (Dz.U. z 2022 r. poz. 539) w najbliższy weekend, w nocy z 28 na 29 października nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy, czyli o godzinie 3.00 zegarki zostaną przesunięte na godzinę 2.00. Pracownik, który tej nocy wykonuje obowiązki służbowe przekroczy w tej sytuacji obowiązujący go wymiar czasu pracy, za co przysługuje mu specjalny dodatek, składający się z:

  • dodatku za pracę w nadliczbowych godzinach – wynosi on 50 proc. wynagrodzenia.
  • dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych – gdy przypadają one w nocy, niedziele i święta – dodatek ten wynosi 100 proc. wynagrodzenia,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej –  w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.