Od 1 stycznia 2025 roku zgodnie z zapowiedziami rządu zmienić się mają zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Zgodnie z założeniami opublikowanymi 21 marca 2024 roku na stronie Ministerstwa  Finansów przywrócona ma być od 1 stycznia 2025 roku zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, a także obniżona wysokość składki zdrowotnej dla 93% przedsiębiorców PIT (niezależnie od formy opodatkowania), w tym w szczególności dla tych przedsiębiorców, którzy osiągają niskie i średnie dochody.

Zgodnie z przedstawioną propozycją rządu składka zdrowotna po zmianach miałby wynosić:

  • Przy rozliczeniu według skali –  9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – niezależnie od poziomu dochodów. Przy płacy minimalnej wynoszącej 4242 zł byłoby to 286,33 zł,
  • Przy rozliczeniu liniowym – 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a po przekroczeniu progu 2-krotności średniego wynagrodzenia (obecnie ok. 16 tys. zł) – 4,9 proc. od dochodu. Będzie też możliwość opłacania składki w oparciu o 1/12 ostatniego wykazanego rocznego dochodu,
  • Przy rozliczeniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a po przekroczeniu progu 4-krotności średniego wynagrodzenia (ok. 32 tys. zł) – 3,5 proc. od przychodu.

Zmiany w składce zdrowotnej w założeniu mają uprościć rozliczenie przedsiębiorców, ale jest to uproszczenie tylko przy niższych dochodach. Rozliczenie podatku liniowego i ryczałtu komplikuje się po przekroczeniu odpowiednich progów przewidzianych dla tych metod opodatkowania (czyli ok. 16 tys. zł przy liniowym i ok. 32 tys. zł przy ryczałcie ), co oznacza, że przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób i tak będą musieli wyliczać dochody na potrzeby rozliczenia składki.

Najprostsze będzie rozliczenie składki dla przedsiębiorców przy rozliczeniu według skali, gdyż zapłacą oni składkę w stałej wysokości, niezależnie od poziomu dochodów. Należy jednak pamiętać, że po przekroczeniu progu 120 tys. zł podatek wyniesie 32 proc.

Jeżeli natomiast chodzi o pracowników, to po wprowadzeniu zmian nadal będą płacić 9 proc. składki od dochodu.