Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadza rozporządzenie zmieniające szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W Dzienniku Ustaw (poz. 449) opublikowane zostało rozporządzenie podnoszące kwotę wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia. Od 1 marca 2022 r. kwota ta wynosi 300 zł. Obecna kwota 190 zł miesięcznie pozostaje na niezmienionym poziomie od 2004 roku.

Eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zauważają, że przeciętna cena posiłku w taniej restauracji wynosi aktualnie w Polsce ok. 23 zł, a więc ok. 480 zł miesięcznie. Zdaniem organizacji kwota wyłączenia powinna być nie mniejsza od tej kwoty i liczona przynajmniej od tego poziomu.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 marca 2022 roku.

Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się klikając w link: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/449/D2022000044901.pdf