4 kwietnia 2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Znajdują się w niej, między innymi, przepisy modyfikujące zasady ustalania dochodu do obliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, który będzie obliczany z uwzględnieniem różnic remanentowych. Zdaniem wiceministra finansów zmiana pozwoli firmom, które kupiły towary w 2021 roku, a sprzedały je dopiero w 2022 roku, uwzględniać wydatki na zakupy przy obliczaniu składki zdrowotnej.

Znowelizowane przepisy doprecyzowują też kwestię uwzględniania dochodów lub przychodów wolnych od opodatkowania przy liczeniu składki zdrowotnej – w ustalaniu składki nie będzie uwzględniana większość przychodów lub dochodów wolnych od podatku (z wyjątkiem dochodów z realizacji nowej inwestycji lub uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz przychodów objętych ulgą na powrót, ulgą dla pracujących seniorów i rodzin 4+). Zasadę tę stosować się będzie także w przypadku opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Po nowelizacji KSH dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

Ustawa oczekuje obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1515