17 września Prezydent podpisał kolejną nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo tego, że wchodzi ona w życie z dniem 1 października 2019 roku, to do dzisiaj nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza dotyczą podwyższenia kosztów podatkowych ze stosunku pracy oraz obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W zakresie kosztów pracowniczych nowelizacja podwyższa wszystkie rodzaje kosztów pracowniczych i tak podstawowe koszty uzyskania przychodu wzrosną ze 111,25 złotych do kwoty 250 złotych miesięcznie. Stawkę tę pracodawcy mogą już stosować przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy za październik.

Jednocześnie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniża stawkę podatkową obowiązującą w pierwszym przedziale skali podatkowej z 18% do 17%. Nowa stawka podatkowa obowiązuje w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 października i dlatego efektywnie za 2019 rok stawka podatku w ramach pierwszego przedziału skali podatkowej wyniesie 17,75% za 2019 rok. Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy od 1 października 2019 roku powinni stosować do dochodów uzyskanych począwszy od 1 października 2019 roku stawkę 17%, zaś na wniosek podatnika – stawkę w wysokości 17,75%.

W konsekwencji zmiany stawki podatku dochodowego od osób fizycznych nastąpiła również zmiana kwot wolnych od opodatkowania. Od 1 października 2019 roku płatnicy zaliczek na podatek dochodowy mogą stosować kwotę wolną w wysokości 43,76 złotych miesięcznie.