Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina na swojej stronie internetowej o zmianie dotyczącej podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. I tak niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa, przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej ze swoim pracodawcą powinien zostać doliczony w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Powyższą zasadę należy stosować w bieżących sprawach, ale można zastosować ją również do wcześniejszych okresów. Warunkiem jest złożenie wniosku przez ubezpieczonego o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i przyjęcia do niej przychodu z umowy zlecenia. W kolejnym kroku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy podstawę i dopłaci różnicę między wypłaconym a należnym zasiłkiem.

Należy jednocześnie pamiętać, że roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po 3 latach od ostatniego dnia okresu za który zasiłek przysługuje.