Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się pod koniec września projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające dwa rozporządzenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Zmiana ma dotyczyć rozporządzenia w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a także rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Zmiany związane są z wprowadzonymi przez MSWiA ograniczeniami dotyczącymi przekraczania granicy Polski przez obywateli federacji Rosyjskiej, i mają na celu zniesienie ułatwień w zakresie dostępu obywateli Federacji Rosyjskiej do polskiego rynku pracy. Wobec obywateli Federacji Rosyjskiej zastosowania miałyby ogólne zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy.

Z projektami rozporządzeń można zapoznać się na stronach:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364717/katalog/12915748#12915748

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364718/katalog/12915791#12915791