Od piątku 16 grudnia obowiązują przepisy tzw. ustawy zmieniającej – Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2476), dotyczące płatników składek, którzy zawarli umowę o rozłożeniu na raty należności lub odroczeniu terminu płatności składek. I tak zgodnie z nowymi przepisami płatnicy składek nie mają zadłużenia z tytułu należmości z tytułu składek w sytuacji gdy opłacają należności z tytułu składek w terminach i w wysokości ustalonych w umowie, oraz nie mają zadłużenia z tytułu należności z tytułu składek nieobjętych umową.

Płatnicy, którzy zawarli umowę z ZUS o rozłożeniu należności z tytułu składek na raty lub odroczeniu terminu płatności tych należności, będą traktowani jak płatnicy składek, którzy nie mają zadłużenia z tytułu składek. W takiej sytuacji świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 2a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1732) nabywają prawo do zasiłków.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2476