Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma rozszerzyć okoliczności niewymagające zmian ani wydawania nowych zezwoleń, nawet, jeśli zmieni się nazwa stanowiska, na którym cudzoziemiec pracuje, albo wymiar czasu jego pracy zwiększy się przy proporcjonalnym wzroście wynagrodzenia. Ci, którzy zamierzają wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki dostaną zezwolenia szybciej, a okres zezwolenia na pracę sezonową wydłuży się do 24 miesięcy.

Nowelizacja zakłada również ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka – warunkiem otrzymania dokumentu stanie się Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy. Wprowadzony zostanie też przepis do ustawy o repatriacji upoważniający Radę Ministrów do określenia w rozporządzeniu jednostek administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, których mieszkańcom może być wydana wiza krajowa w celu repatriacji.

Sejm przyjął część senackich poprawek. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu ustawy, oczekującej obecnie na podpis prezydenta.