Od 2 lutego 2022 roku zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru składek kierowców realizujących przewozy międzynarodowe.

Do 1 lutego 2022 r. włącznie wyjazd poza siedzibę pracodawcy mógł być realizowany w ramach podróży służbowej, a co za tym idzie kierowcy przysługiwały należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tej podróży. Diety i koszty noclegu nie były wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, do wysokości diet określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju

Od 2 lutego kierowca, który wykonuje zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest już w podróży służbowej w rozumieniu przepisów art. 77⁵ § 1 Kodeksu Pracy, a podstawa wymiaru składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego jako kierowcy w transporcie międzynarodowym jest ustalana zgodnie z przepisami, które dotyczą pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.

Pełna informacja wraz z przykładami wyliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia znajduje się na stronie ZUS: https://www.zus.pl/wyniki-wyszukiwania?p_p_id=searchportlet_WAR_searchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_query=kierowcy&_searchportlet_WAR_searchportlet_action=details&_searchportlet_WAR_searchportlet_cur=1&_searchportlet_WAR_searchportlet_articleId=4449101