Początek kadencji nowego Parlamentu rozpoczął się do powrotu kwestii zniesienia ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. 30-krotności. Grupa Posłów złożyła bowiem kolejny projekt dotyczący zniesienia 30-krotności, które – zgodnie z tym projektem – miało przestać obowiązywać już od stycznia 2020 roku. Ostatecznie w dniu 19 listopada 2019 roku projekt ten został wycofany i tym samym kolejny rozdział tej sagi zakończył się.

Wydaje się że temat nie powinien już powrócić w 2019 roku, gdyż pozostało bardzo mało czasu do uchwalenia i ogłoszenia ewentualnej nowelizacji.